Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi

·

Årskurs:

7 - 9

Vt18: Hållbar utveckling

Liljeborgsskolan 4-9, Trelleborg · Senast uppdaterad: 23 april 2018

Hållbar utveckling, vad är det och hur går det till?

Syfte

Eleverna arbetar med följande förmågor:

Utforska,

analysera,

använda begrepp,

se lösningar

Centralt innehåll

Se nedan centralt innehåll

Konkretisering

Eleven visa förmåga att:

- förstå och kunna använda begreppet hållbar utveckling och ekologiskt fotavtryck i texter och muntligt i diskussioner

- se konsekvenser av människans aktiviteter (transporter, industri, sopor, avfall, jordbruk...) för aspekterna miljö, ekonomi, människor (social).

- diskutera och ge förslag på lösningar som skapar en hållbar utveckling

 

Arbetssätt och redovisning

Lärarledda lektioner och genomgångar, uppgifter enskilt och i grupp, texter/textförståelse, begrepp

Bedömning

Inlämningsuppgifter - ekologiskt fotavtryck, hållbar utveckling (problem, lösningar)

 


Läroplanskopplingar

analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,

utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,

värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.

Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.

Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Matriser i planeringen
Hållbar utveckling
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter