Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1 - 3

religioner

Nåntunaskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vad händer efter döden? Vad är rätt och fel? Finns Gud? Vad betyder det att tro? Vi tar reda på lite mer om hur det är att leva som jude, kristen och muslim.

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att reflektera kring begreppen religion och tro.

Vi kommer att tillsammans och i mindre grupp läsa om Kristendom, Judendom och Islam. 

Utifrån texter och bilder skall vi försöka hitta vad som är viktigt inom de olika religionerna, vilka symboler som finns och vilka högtider man firar.

Vi kommer läsa ett antal texter från de olika religionerna som vi sedan återberättar, dramatiserar eller ritar kring.

Mål för arbetsområdet:

Efter arbetsområdet ska du kunna berätta lite om syskonreligionerna Judendom, Kristendom och Islam. Du ska kunna ge exempel någon text i religionerna. Du ska också kunna berätta om någon text från Bibeln.

Så här kommer arbete att bedömas:

I samtal i grupp tillsammans med några kamrater och Jennie.

De fem förmågorna.

Det finns fem förmågor som genomsyrar läroplanen och alla lärares planering. Dessa förmågor är centrala så till vida att de ska genomsyra elevernas hela skolgång.

  • Analysförmåga, vi övar oss i att se viktiga drag i de olika religionerna och jämföra dessa
  • Kommunikativ förmåga: vi övar oss på att samtala om viktiga frågor vilket också innebär att man lyssnar på sina kamrater och deras tankar
  • Begreppslig förmåga, förstå vad centrala begrepp betyder, använda och relatera begrepp.

 

Stödmallar

 

KRISTENDOM

JUDENDOM

ISLAM

Helig byggnad

 

 

 

Andlig ledare

 

 

 

bok

 

 

 

Viktig person

 

 

 

högtid

 

 

 

symbol

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

Några högtider, symboler och berättelser inom kristendom, islam och judendom. Några berättelser ur Bibeln och deras innebörd samt några av de vanligaste psalmerna.

Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback