Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

7 - 9

Die Schweiz - en multimodal presentation

Stavby skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

I två veckor får du nu fördjupa dig i ett valfritt ämne som beträffar landet Schweiz!

Undervisningsmål

Målet med undervisningen är att du ska:

  • ta reda på fakta om ett ämne som är typisk för Schweiz.
  • göra en multimodal presentation av ämnet (se uppgift)
  • visa presentationen och berätta fritt om ditt ämne
  • bli bättre på att använda hjälpmedel för att  förstå och göra dig förstådd, t.ex. ordbok.

Bedömning

Bedömningen utgår från hur väl du redovisar muntligt och kan använda din presentation som underlag.

Arbetssätt

1. Faktainsamling: Använd läromedlet. Källor från nätet måste vara på tyska.

2. Gör en multimodal presentation, där bilden är viktigast. Text används som stöd och andra presentationssätt som t ex ljud och film kan vara med för att ge ytterligare exempel

3. Redovisning: Du använder din presentation för att berätta fritt på tyska om det ämne du har valt. 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Matriser i planeringen
Die Schweiz
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter