Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk, Svenska, Samhällskunskap

·

Årskurs:

1

Bondgårdens djur

Nanny Palmkvist skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Du ska få lära dig om bondgårdsdjuren i eldengrupperna.

Syfte:

Vi behöver alla kunna namnen på bondgårdens djur samt på vilket sätt det spelar roll för människans vardag.

 

Så här kommer vi att arbeta:

  • Se film
  • Placera ut djurens olika delar
  • Fylla i sexfältare
  • Skriva egna faktatexter med hjälp av modelltexter.
  • Besöka Fredriksdal

Bedömning:

Jag kommer bedöma dig utifrån att du kan benämna djurets delar, begreppen på hona, hane, samt unge. Du ska också veta vad djuret kan ge människan och tala om på vilket sätt det sedan kan användas i samhället.


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback