Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska

·

Årskurs:

1 - 2

Sommar

Kastellegårdsskolan, Kungälv · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Nu ska du få lära dig se och undersöka vad som händer med växter och djur under sommaren. Vi ska fortsätta att lära oss om solrosens livscykel. Vi ska titta närmare på några sommarblommor, några ormar samt spindlar som finns i Sverige.

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

 • Du lär dig att känna igen tecken i naturen att sommaren är här.
 • Du kommer att känna till några ormar som finns i vår natur.
 • Du lär dig vad som kännetecknar en spindel och att känna till några som finns i vår natur.
 • Du lär dig om solrosens livscykel.
 • Du lär dig några av våra vanligaste sommarblommor.
 • Du lär dig att jämföra olika naturföremål t.ex. olika blad, blommor, grenar mm.

Hur ska vi lära oss detta?

Du lär dig genom att:

 • samtala och diskutera
 • göra enkla naturvetenskapliga undersökningar
 • lära dig om solrosens livscykel genom faktaböcker, filmer och samtal 
 • studera ett frös utveckling från frö till färdig växt då du själv sår och följer hur en solros växer
 • Lära sig om sommarblommor, ormar och spindlar genom filmer, böcker och samtal
 • dokumentera dina erfarenheter och iakttagelser

Vad som kommer att bedömas:

 • att du kan ge några exempel på några sommartecken.
 • Om du kan berätta vad som kännetecknar en spindel.
 • Om du kan namnge två vanliga ormar i vår natur.
 • Om du kan berätta om blommans , solrosens, livscykel.
 • Att du kan namnen på tre vanliga sommarblommor.
 • Att du kan ge exempel på några likheter och /eller skillnader mellan två naturföremål t.ex. olika grenar, blommor mm.

Hur du får visa vad du kan:

 • Du kommer att få berätta om sommaren, ormar, spindlar och blommor muntligt och/eller skriftligt.
 • Genom att vara aktiv i samtal och diskussioner
 • Jämföra två naturföremål och då ge exempel på minst två likheter och/eller skillnader på dessa skriftligt och/eller muntligt.
 • Så solrosfrö och följa en del av dess livscykel. Du dokumenterar detta med foto och text i en bok i BookCreator som du sedan kommer att visa för några av dina klasskamrater samt för dina föräldrar vid utvecklingssamtalet ht-18.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Sommar
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback