Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 8

sammanfatta olika texter/film

Norrtullskolan åk 7-9, Söderhamn · Senast uppdaterad: 1 maj 2018

Syftet med arbetsområdet är att du ska lära dig, att hitta det viktigaste i olika slags texter samt en film. Du kommer att du träna din förmåga att läsa innantill, hitta nyckelord och sammanfatta samt utöka din ordförståelse..

 

I detta arbetsområde tränar du på att 
- läsa olika slags texter (faktatext, skönlitteratur, tidningar)

- välja ut nyckelord
- sammanfatta och återge texter som du läst

-- sammanfatta och återge  filmen Bröderna Lejonhjärta ( se mall under fliken uppgift)


-


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Matriser i planeringen
sammanfatta olika texter
Uppgifter
Filmanalys/sammanfattning