Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7

Plasten och dess miljöpåverkan

Hamburgsundskolan, Tanum · Senast uppdaterad: 24 april 2018

Under 2 veckors tid arbetar eleverna med plast och undersöker vad plasten har för miljöpåverkan och vad hur människan agerar mot problemet för att främja en hållbar utveckling.

Under veckan 16 & 17 arbetar elever på olika sätt med ämnet plast.

Under första veckan ser vi en rad filmer som handlar om plasten och dess nackdelar, men även hur man världen över och i Bohuslän löser problemen med plast. Eleverna diskuterar sedan detta och besvarar frågor som har med filmerna om plasten att göra. Filmerna ligger till grund för uppsatsen.

För att visa sina kunskaper kring detta så skriver eleverna en miniuppsats om plasten. Uppgiften kan ni se i ”uppgifter”. 

 

Uppsatsen skrivs på lektionstid,

 

Inlämning av uppsatsen sker på söndag kväll (innan går också bra) via Classroom

 


Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Olika faktorer som gör att material, till exempel järn och plast, bryts ner och hur nedbrytning kan förhindras.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.

Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Miniuppsats om plast