Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering- naturvetenskap

Fridhems förskola, Hudiksvall · Senast uppdaterad: 24 april 2018

Vi kommer under sista delen av våren att arbeta med tema naturvetenskap.

 

Arbetsområde/tema/ projekt: Naturvetenskap 

Tidsperiod: v13 -->

Förskolans namn: Fridhems förskola

Grupp: Sången

Barnens ålder:1-5

År och datum: 2018 19/3

 

Vilket innehåll ska behandlas? Vad händer i naturen under våren och hur påverkar vi varandra? 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? Se nedan

 

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla? Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner? Vi vill utveckla barnens intresse och förståelse för naturens kretslopp.

 

Hur kommer arbetet läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig? Vi försöker ta reda på barnens intressen genom att observera barnen. Vi tänker låna böcker om naturen, vara ute och titta på naturen, titta på filmer via smartboarden.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder? Dokumentationer i hall och avdelning

 

Planeringen är upprättad av: Lotta, Mari och Lotta


Läroplanskopplingar

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter