Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

5

Från Bi till frö.

Högsäters skola, Färgelanda · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

UNDER VÅREN SKA VI STUDERA & LÄRA OSS: ¤ att organismer går igenom bestämda stadier som är en del av den process vi kallar livscykel. ¤ att levande varelser är beroende av varandra; till exempel, växter är beroende av bin för att pollineras. ¤hur viktiga bina är för oss och vårt samhälle idag

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att....

¤ använda biologiska kunskaper för att granska information, kommunicera, ta ställning till frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.


¤Förstå sambandet mellan alla levande organismer i vår natur och varför de är viktiga.

Så här ska vi arbeta:

Arbetsuppgifter som delas ut.

Du läser, lär och visar att du kan använda den information du mottagit.

Genomgångar via Powerpoint och filmer.


Detta kommer att bedömas:

Se matris här nedan.


Läroplanskopplingar

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.

Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.

Matriser i planeringen
Från bi till frö
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter