Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik

·

Årskurs:

7

Te åk 7 "Hållfasta konstruktioner" vt -18 v 16-22

Gunnesboskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 24 april 2018

Hur bygger man en bro?

Innehåll. Vad?:

Se "Centralt innehåll" nedan.

Innehåll. Hur?

Vi kommer först ha en "grundkurs" där vi lär oss grunderna i hur man gör ritningar, hur man bygger hållfasta konstruktioner såsom hus och broar. Denna del utgår från boken "TitaNO teknik" och kapitlet "Hållfasthet", kopierat material om hållfasthet och brokonstruktioner, samt filmer om ritteknik och hållfasthet. Vi kommer även lära oss om hur ett teknikutvecklingsarbete går till och vilka faser det finns inom det. Denna del (grundkursen) kommer ni ha ett skriftligt förhör på.

Efter detta kommer ni, i grupper, få planera och genomföra ett brobygge. Ni ska lämna in ritningar för ett bygglov och ni kommer ha en budget som ni ska förhålla er till. Vi bygger med glasspinnar, lim (limpistoler) samt buntband.

Bedömning:

Bedömningen sker löpande under lektionerna vid genomgångar, diskussioner och övrigt arbete.

Utöver det kommer bedömning ske vid ett skriftligt förhör, laborationer, inlämning av en ritning samt ett bygge av en bro.

 

Kunskapskrav:

Se matisen nedan.

 

 


Läroplanskopplingar

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Betydelsen av egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet vid val av material i tekniska lösningar. Egenskaper hos och tillämpningar av ett antal nya material.

Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.

Matriser i planeringen
Hållfasta konstruktioner
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter