Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

MATEMATIK - Samband åk 8

Tanumskolan 7-9, Tanum · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Matte Direkt åk 8 kap 4

Beskrivning av arbetsområdet

Genomgångar och diskussioner i grupp och individuellt.
Enskilt arbete i Matte Direkt, kap.4, år 8.

 • Grön och/eller blå kurs:
  Koordinatsystem
  Jämförpris
  Proportionalitet
  Andra linjära samband
  Väg-tid-diagram

 

 • Röd kurs:
  Reguladetri

 

Kunskapsmål

När du studerat detta området ska du kunna:

 • rita koordinatsystem
 • ange koordinaterna för en punkt i ett koordinatsystem
 • beskriva proportionella samband med hjälp av diagram och formler
 • beskriva andra linjära samband
 • tolka olika typer av samband

 

Samt kunna följande matematiska ord:
koordinatsystem, x-axel, y-axel, origo,koordinat, linjära samband, jämförpris, storhet, diagram, graf, formel, proportionell, proportinalitet och konstant

 

 


Läroplanskopplingar

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matriser i planeringen
Matematik - förmågor och kunskapskrav 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback