Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Jä vt1-8 åk 9 sv Argumenterande tal TP

Järnåkraskolan 4-9, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 10 juni 2018

I detta arbetsområde får du lära dig grunderna för hur du skapar och framför ett bra argumenterande tal. Du ska vänja sig vid att prata inför grupp och stärka ditt självförtroende.

Retorik

Jä vt-18 Retorik

Mål för elev

Du ska lära dig hur du håller ett argumenterande tal med hjälp av retoriska begrepp (logos, ethos och pathos) och olika stilfigurer (t.ex. liknelser, metaforer, anaforer).

Innehåll

Att formulera och bemöta argument.

Genomförande

Du läser olika argumenterande texter och lyssnar på argumenterande tal.

Du tränar på att samtala och diskutera i olika grupper.

Du lär dig olika typer av retoriska knep.

Du lär dig hur du planerar ett argumenterande tal.

Du lär dig hur du förbereder och framför detta vid ett givet datum.

 Bedömning

Bedömningen sker när du framför ditt argumenterande tal.

 Kursplanemål

Formulera sig och kommunicera i tal 

Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Jä vt- 18 Argumenterande tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter