Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Bild, Samhällskunskap, Svenska, Historia

·

Årskurs:

2

Förr och nu

Högåsskolan, Knivsta · Senast uppdaterad: 1 juni 2018

Arbetet med förr och nu kommer att väva samman ämnena samhällskunskap, historia, svenska och bild.

Vi kommer att arbeta med
 •  Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur
 • Sånger och filmer från förr och nu.
 • Lyssna på minnen berättade av människor som lever nu.
 • Vad är gott och ont, rätt och fel, att vara kompisar, könsroller och jämställdhet.
 • Normer och regler i elevens närhet, tex i skolan
 • Olika yrken som finns i vår närhet
 • Hur möten organiseras - och samtidigt komma in på hur vår kommun styrs
 • Hur påverkar det oss om vi måste flytta?
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter
 • Lära oss om Astrid Lindgren
 • Skapa egna sagobilder
 • Titta på historiska bilder från hemorten samt från barnböcker av Astrid Lindgren

 

Områdesbeskrivning och mål

 

Visa lärande

Du kommer att få visa din förmåga genom att:

 • Skriva sagor
 • Skapa bilder till dina sagor
 • Berätta muntligt om Astrid Lindgren
 • Visa upp en presentation av hur det var att leva i Knivsta förr
 • Berätta om hur regler har förändrats från förr i tiden, muntligt eller skriftligt
 • Hjälpa till att uppdatera skolans regler
 • Träna på att hålla i möten (klassråd)
 • Besöka kommunen och lära oss om hur den styrs

Mål och bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Skriva och illustrera en saga
 • Kunna berätta om hur det var att leva i området förr i tiden
 • Kunna ge exempel på regler som gäller i vårt samhälle
 • Kunna läsa en saga, beskriva vad den handlar om samt prata om illustrationerna
 • Kunna skriva ner frågor och sedan ställa dem till personer/verksamheter vi möter under arbetet

Bedömningar sker både formativt, regelbundet under hela temat och även summativt när vi redovisar vårt slutglitiga arbete. 

Områdesbeskrivning och undervisning 

 • Vi kommer att titta på filmer av Astrid Lindgren
 • Vi kommer att läsa/lyssna på litteratur av Astrid Lindgren
 • Vi kommer att läsa faktatexter om hur det var att leva i Knivsta förr
 • Vi kommer att bjuda in äldre personer för att berätta om hur det var att växa upp förr
 • Vi kommer att besöka hembygdsmuseet
 • Vi kommer att diskutera regler, både i skolan och i samhället 
 • Arbeta med jämställdhet, titta på förändringen som skett från förr till nu med hjälp av Astrid Lindgrens filmer
 • Prata om vad som är rätt och fel, hur kan jag göra för att det ska bli rätt
 • Vi kommer att prata om kommunen och hur den styrs
 • Vi kommer att besöka kommunen och ställa frågor till politiker

Läroplanskopplingar

Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.

Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Några skönlitterära barnboksförfattare och illustratörer.

Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.

Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.

Vidare kan eleven beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras.

Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.

Dessutom kan eleven ange några orsaker till att människor flyttar från en plats till en annan och ge exempel på vad en flytt kan innebära för barn och familjer.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback