Skolbanken Logo
Skolbanken

Natur och Teknik VT18

Pysslingen Förskolor Pärlan, Pysslingen · Senast uppdaterad: 24 maj 2018

Trollungarna kommer att uppleva natur och teknik under april och maj månad. På ett lekfullt sätt ska barnen få ta del av vår natur och miljö. Vi kommer varje vecka att cykla eller gå till närmaste naturmiljö eller skog samt att vi kommer utforska och undersöka olika småkryp, så som maskar, spindeldjur eller insekter. För att barn i förskoleåldern ska förstå hur naturvetenskapliga fenomen är uppbyggda måste de själva undersöka och se resultat, det vill säga att vi pedagoger strävar efter att vi ska väcka barns intresse och nyfikenhet för att själva undersöka och utforska

Barns inflytande

Barnen visar ett stort intresse för att vara i skogen samt barnen har påbörjat att ställa olika frågor till pedagoger som handlar om småkryp så vi kommer börja med att tillbringa våra grupptillfällen i skogen och utifrån våra besök där ser vi vad barnen intresserar sig för som vi kan gå vidare med.

 

Metoder & Material

Naturen
Vi kommer vara ute mycket och uppleva naturen och närmiljön
Skapande
Vi kommer att hitta material ute i skogen och  använda vår fantasi att skapa olika saker, naturruta kommer skapas 
 
 Experiment
Vi utför spännande experiment och lär oss genom konkreta upplevelser.
Literatur 
Vi kommer även läsa böcker för barnen och dramatisera olika sagor, för att barnen ska utveckla sina förståelse om naturen och småkryp. 
IKT
Vi har fått nya material så som förstorings ägg och green- screen som kommer att användas  under vårt tema, det vill säga att vi kommer undersöka olika småkryp med hjälp av förstorings ägg.
 

Läroplanskopplingar

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap,

utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,

utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter