Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Empati - Pärlan

Förskolan Diamanten, Östhammar · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Empati

Förmågan att förstå andra personers känslor och sätta sig in i hur andra känner.

 

Kommunens förskolor har tagit fram verktyg för att vi ska arbeta mot diskriminering och kränkande behandling. Under året kommer vi arbeta med fyra olika rubriker. Dessa rubriker ser ni hör nedan.

.

Avdelningens mål:

Syftet är att synliggöra våra och barnens känslor samt att sätta sig in i hur andra personer känner i olika situationer.

 

Aktivitet:

För att förstå andra personers känslor måste vi bli medveten om våra egna känslor. Vi har visat hur våra egna känslor ser ut så som glad, arg, förvånad mm. Vi har sedan knäppt kort på barnen när de visar sina känslor som vi ska sätta upp på avdelningen.

Under alla hjärtans dag veckan, v.7, kommer vi fokusera på hur man kan göra någon annan glad. Vi kommer ge barnen uppdragskort, en per dag, där det bla kommer stå "hjälp en vän att städa" eller "säg något snällt till någon annan".

Vi kommer använda oss av "Vem"-böckerna och Alfons-böckerna där de tar upp olika känslor och hur andra personer känner i olika situationer.

           

 

 

När? Var? Hur? Varför?

Under februari-april kommer vi arbeta  extra med temat empati på avdelningen Pärlan.

Vi kommer ha öppna diskussioner kring ämnet och prata om olika känslor i bl.a samlingar, vilan och planerade aktiviteter.

I den dagliga verksamheten kommer vi som pedagoger vara lyhörda och medvetet benämna både barnens och vuxnas känslor och diskutera kring det i olika situationer som kan uppstå.

 

Resultat:

Under vårt arbete med empati har vi pratat om olika känslor. Vi har pratat om hur man kan se ut när man är ledsen, glad, arg, fundersam mm, barnen fick visa dessa ansiktuttryck vilket var väldigt roligt. Dagligen har vi också samtalat kring situationer som uppstår eller kan uppstå under en dag på förskolan.

Analys:

Vi ser att detta är ett viktigt ämne i vårt arbete och i barngruppen. Det är något vi vill arbeta med dagligen i barngruppen för att varje barn ska kunna sätta sig in i andra människors känslor.


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter