Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

9

Krig eller fred

Wallbergsskolan, Grundskolor · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Vi kommer att under de sista veckorna att jobba med säkerhetsfrågor genom att titta närmare på dagens konflikter i världen och konflikter under kalla kriget.

Syfte:

*se olika perspektiv i olika samhällsfrågor

Detta tar vi upp:

 • kalla kriget: perioden och konflikter (se tidslinjen ni gjorde)
 • världsamfundet och globaliseringen
 • stat/nation
 • olika maktcentra genom historien
 • internationella organisationer: FN, försvarsallianser, hjälporganisationer, samarbetsorganisationer, multinationella företag
 • Olika typer av krig
 • folkrätt och krigslagar
 • säkerhetspolitik
 • Terrorism

Uppgifter/genomgångar:

 • tidslinje kalla kriget (jobbade vi med före np)
 • Genomgångar ovanstående punkter
 • SOS samhällskunskap: Världssamfundet s. 50-71+Krig eller fred s. 72-83
 • arbetsblad

 

Du visar dina kunskaper genom:

 • deltagande under lektioner
 • uppgifter
 • prov tisdagen den 5 juni

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.

Hur länders och regioners ekonomier hänger samman och hur olika regioners ekonomier förändras i en globaliserad värld.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.

Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback