Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, SO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

SO Halmstad åk-2

Trönningeskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Vi kommer att arbeta med Halmstad historia under några veckor våren 2018. Det förflutna påverkar vad vi gör nu och i framtiden. Därför är det viktigt att känna till och få förståelse för hur människor har levt i andra tider.

Konkretisering av målen:

-Du ska kunna beskriva var Halmstad låg först och senare.

-Du ska känna till varför Halmstad grundades där det grundades.

-Du ska känna igen kända byggnader (spår/rester av byggnader) i Halmstad och vardagliga föremål från förr som finns idag.

-Du ska kunna beskriva lite hur det var att leva förr i tiden. Kläder, levnadsvillkor och mat.

-Du ska kunna samtala om likheter och olikheter i levnadsvillkor förr och nu.

-Du ska kunna placera några viktiga händelser i Halmstad historia på en tidslinje.

-Du ska kunna skriva en faktatext.

 

Så här arbetar vi:

Vi tittar på filmer om Halmstad historia. Hallands konstmuseums läromedel för skolor. Där berättar olika karaktärer om tiden de levde i.

Vi läser faktatexter och berättelser.

Vi tar ut nyckelord ur texterna.

Vi återberättar muntligt/skriftligt.

Vi samtalar och diskuterar.

Historisk stadsvandring i Halmstad med guide.

 

Bedömning:

Du redovisar dina faktatexter skriftligt och eller muntligt med hjälp av tankekarta.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och

använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Berättande i olika kulturer, under olika tider och för skilda syften.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.

Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.

Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.

Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter