Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Jämställdhetsplanering Respekt - Trollet vt -18

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 8 juni 2018

Jämställdhetsplanering med årshjul för tema trygghet, självkänsla, empati och respekt.

Avdelningens mål:

Alla ska känna sig respekterade. Alla ska få välja aktivitet efter sitt eget intresse. Alla ska känna sig trygga med att prata i gruppen och kunna utrycka sig fritt.

Aktivitet:

Rutinsituationerna.

I alla planerade och spontana aktiviteter på Trollet.

Tittar på kompisfilmer från UR och diskuterar.

Fråga om det är ok!?

Respektera ett nej

När? Var? Hur? Varför?

Vi behöver lära oss att visa respekt för våra kamrater, våra saker, och vår miljö. Detta gör vi genom att vi tränar på att vänta på sin tur, tex vid maten, vid samling, låter någon prata klart utan att avbryta. Vi ska lära oss att inte ta saker av varandra.

När ett barn pratar/berättar ska vi respektera det och lyssna.

Vi tränar oss på att fråga kompisarna när vi vill vara med och leka, inte bara dyka in i leken. Sitter någon och jobbar med plattan så frågar vi om hen vill ha hjälp annars fortsätter vi att bara titta.

Man måste få säga nej. Det är inte alltid som alla kan vara med i leken just där och då, vi måste lyssna på varandra och acceptera att man inte alltid kan få ett ja.

Resultat - hur blev det?

Barnen blev mer medvetna om sitt eget och andras beteende gentemot varandra. Det är dock som med de andra jämställdhetsplaneringarna, något vi ständigt bör och ska arbeta med.

Analys - använd fördjupande frågor som t.ex. Varför blev det som det blev? Hur gjorde vi? Vad behöver ändras till nästa gång?

Vi hade en kompisvecka i samband med förskolansdag. Vi tittade då på filmer från UR och hade många och långa diskussioner om hur man är mot och med varandra. Det var ett mycket bra inslag i verksamheten att ha en tema-vecka. Det är något som vi bör tänka på och plocka in i den fortsatta verksamheten. Det blir då ett mer konsekvent, planerande och genomförande av de aktiviteter vi har. Alla i arbetslaget driver temat målinriktat och fokuserat under en tid.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback