Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

6

Sakprosa - argumenterande text 6a2 vt -21

Torpskolan, Lerum · Senast uppdaterad: 4 februari 2021

I det här arbetsområdet ska du få lära dig mer om argumenterande texter och framför allt om insändare.

Arbetsgång

  • Vad är en insändare?
  • Läsa insändare
  • Genomgång av språkliga drag och struktur i texten
  • Skriva en insändare tillsammans och enskilt .  Den enskilda texten bedöms i matrisen nedan.

Läromedel

Kopierat material från Fixa texten 1

Tid:

  Vi arbetar med det här veckorna 4-6. 

Bedömning

Insändaren bedöms enligt matrisen nedan.

Kopplingar till läroplanen


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.

Matriser i planeringen
Skriva insändare
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback