Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

9

Gränbyskolan Tyska 9: NATIONELLT PROV Receptivt prov (Hör-och läsförståelse)

Gränbyskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 28 februari 2020

Nationale Prüfung Hörverständnis und Lesverständnis - Receptivt prov Klasse 9

Nationellt prov läsförståelse.

Summativt betyg sätts enligt nationella provets betygsgränser för reception (hör- och läsförståelse).

E = 28

D = 40

C = 49

B = 60

A = 68


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.

Matriser i planeringen
Kunskapskrav Moderna språk 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback