Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

2

Från topp till tå!

Åledsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Om kroppen var en fabrik skulle hjärnan vara ledningscentralen, hjärtat skulle vara motorn och cellerna skulle vara arbetarna. Våra kroppar är som en väloljad fabrik där alla delarna är viktiga men du måste sköta om din kropp för att det ska vara så. Hur kroppen fungerar och hur du tar hand om den på bästa sätt ska du få lära dig nu!

Syfte:

Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper, nyfikenhet och intresse för att veta mer om sig själva.

Mål:

 • du kan berätta om några av människans kroppsdelar och sinnen.
 • du kan några saker som gör att människor mår bra eller dåligt.
 • du kan jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
 • du gör enkla undersökningar om kroppen tillsammans med andra.

Så här arbetar vi mot målen:

Vi kommer att läsa i faktaböcker, titta på filmer och göra olika experiment. Vi kommer att diskutera resultaten av våra experiment med varandra. Vi kommer att arbeta med arbetsblad och skriva och rita själva.

Bedömning:

För godtagbara kunskaper kommer jag att bedöma:

 • att eleverna kan peka ut några kroppsdelar på en bild och berätta om dem.
 • att eleverna kan rita några saker som är bra för vår hälsa och några som inte är det.
 • att eleverna kan se likheter och skillnader när de jämför sina resultat av olika undersökningar med andras.
 • att eleverna i par eller grupp utför olika enkla undersökningar om kroppen.

För mer än godtagbara kunskaper kommer jag att bedöma:

 • att eleverna kan berätta vad några kroppsdelar har för för- och nackdelar.
 • att eleverna kan förklara hur vår kropp påverkas positivt och negativt av olika saker.
 • att eleverna kan förklara varför deras resultat liknar/skiljer sig från någon annans resultat.

Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Betydelsen av mat, sömn, hygien, motion och sociala relationer för att må bra.

Människans kroppsdelar, deras namn och funktion.

Människans upplevelser av ljus, ljud, temperatur, smak och doft med hjälp av olika sinnen.

I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.

Eleven berättar också om några av människans kroppsdelar och sinnen, och diskuterar några faktorer som påverkar människors hälsa.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Matriser i planeringen
Från topp till tå!
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback