Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

4 - 9

Engelska The Bucket List åk 9

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 maj 2018

Many people have a list with things that they want to do/achieve in their lives. In English that is called a "Bucket List" Often it is about something you want to experience, something you would like to learn, people you want to meet or something you would like to get/buy.

Undervisningen (Konkretisering av läroplan)

I undervisning kommer du att lära dig om... (Vad?)

Vad en Bucket list är och varifrån ordet kommer.

I undervisningen kommer vi att... (Hur?)

Se ett exempel på en Bucket list och diskutera i par.

Bedömning

Du kommer visa dina kunskaper/förmågor på följande sätt (Hur?)

Du kommer att få spela in en podcast där du och en klasskompis berättar om era Bucket Lists och diskuterar dem.

Förbered att muntligt berätta om din lista. Vad vill du göra/uppnå/ha i ditt framtida liv. Välj ut bilder som illustrerar det du vill göra och skapa en presentation. Berätta om varje bild. Förklara varför det här är viktigt/intressant/lockande för dig. Ställ frågor till varandra och samtala om era val. 

 

 

Följande kommer att bedömas (Vad?)

Hur väl du kan presentera din bucket list och delta i en diskussion om den på engelska.

 

Se matris!


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.

Matriser i planeringen
Ämnesmatris Lgr 11 – Engelska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback