Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7 - 9

Språkbruk - om minoritetsspråk och dialekter

Kvarnbyskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Du kommer att få lära dig om Sveriges fem officiella minoritetsspråk, om svenska språkets olika dialekter. Svenska 8D: v. 20 - v. 22

 

Dialekter – SV 8D, VT18

Uppgifter:

1.      Lektionsuppgift (Använd Portal s. 257-258 + internet) tisdag v. 20

a)     Vad är en dialekt?

b)     Vilken dialekt pratar du?  Vilka dialekter stöter ni på i vardagen?

c)      Vilka är de sex dialektområdena som finns i Sverige?

d)     Hur känner man igen en dialekt?

e)      Hur har Sveriges dialekter ändrats under historiens gång? Vad beror det på? Vilka konsekvenser får det?

 

2.      ”Flippat klassrum” – till torsdag v. 20

      Se valfritt avsnitt av ”Svenska dialektmysterier” (det finns 16 stycken på Youtube). Försök att ta ett avsnitt som ingen annan valt! Anteckna medan du tittar på avsnittet.

      Skriv ner vad som är typiskt för dialekten (ord, uttryck, melodi etc.) och var den talas. Framkommer någonting annat intressant och relevant i avsnittet så skriv även ner det.

      Omfång: ca ½ A4, storlek 12. Skriv i Classroom. På lektionen kommer vi sedan att i mindre grupper samtala och återberätta vad vi fått fram, så det är viktigt att du är förberedd.

 

 

3.      Gruppredovisning av dialekt eller minoritetsspråk – tisdag v. 22

- Gruppuppgift (2-3 elever per grupp)

 

- Fördjupning kring valfritt minoritetsspråk eller valfri dialekt.

- Redovisning sker muntligt med hjälp av digital presentation.


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

söka information från olika källor och värdera dessa.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

Nya ord i språket, till exempel lånord.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.

Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.

Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Matriser i planeringen
Språkbruk - om minoritetsspråk och dialekter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback