Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

9

Hålla tal åk 9 Vt 18

Svensgårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 maj 2018

Sista arbetsområdet denna termin är att du ska hålla ett tal. Det kan vara ett argumenterande tal, ett hyllningstal eller tacktal. Du väljer själv det som passar dig bäst!

Hålla tal

Under två veckor kommer du att planera ett tal som du sedan kommer att hålla för klassen. Du kommer att få träna dig i att planera och framföra ett tal där du ska tänka på syfte och mottagare. 

Målet med undervisningen är att utveckla förmågan att...

- formulera sig och kommunicera i tal.

- anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Undervisningens innehåll

Vad?

Du ska träna din förmåga att framföra en muntlig presentation där du anpassar språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare.

Hur?

Vi kommer att arbeta med detta i ca två veckor.

Vi kommer inleda med att lyssna på och läsa tal för att få inspiration och tips.

Ni kommer också att få retoriska tips och knep man kan använda när man håller tal.

Därefter kommer ni enskilt att få planera, skriva och öva på ett tal som du kommer att få hålla i slutet av detta arbetsområde.

.

Detta kommer bedömas - Din förmåga att...

Se matrisen nedan.


Läroplanskopplingar

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.

Matriser i planeringen
Hålla tal
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback