Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

2

Idrott och hälsa åk 2 VT18

Bjäre skola, Båstad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Alla människor mår bra av att röra på sig! I detta arbetsområde ska du få träna extra på att anpassa dina rörelser till olika typer av aktiviteter och lekar. Vi kommer också lära oss mer om isvett och vad man bör tänka på när man befinner sig vid vatten under vintertid.

UNDERVISNING

Dessa förmågor kommer att undervisas och tränas in:

  • Din förmåga att använda motoriska grundformer i kombination med olika redskap. Detta kommer att tränas genom specifika övningar i idrottshallen (stationsövningar och redskapsbanor).
  • Träna oss på att genomföra olika aktiviteter som innefattar sammansatta motoriska grundformer (gå, springa, hoppa, rulla, balansera, klättra, stödja, kasta, hänga, fånga, åla, krypa) i olika terränger.
  • Göra olika övningar (lekar, spel) där vi tränar på att lära känna våra kroppars fysiska förmåga samt lära dig reglerna till dessa lekar och spel.
  • Din förmåga att hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av olika redskap under vintertid. Detta tränas genom övningar och lekar i idrottshallen samt genom filmtittande som kopplas ihop med efterföljande frågeställningar.
  • Samtala kring hur olika aktiviteter påverkar vår hälsa

BEDÖMNING

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

  • Delta aktivt och engagerat under lektionerna och använda motoriska grundformer anpassat efter övningarna.
  • Med respekt och hänsyn genomföra lekar och idrotter tillsammans med andra samt kunna följa reglerna som hör till lekarna och idrotterna.
  • Hantera nödsituationer vid vatten med hjälp av olika redskap under vintertid.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att:

  • Delta aktivt under lektionerna och använda motoriska grundformer anpassat efter övningar efter din bästa förmåga.
  • Delta aktivt i övningen om isvett samt muntligt kunna tala om vad man bör tänka på när man befinner sig vid vatten vintertid.

Läroplanskopplingar

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.

Enkla lekar och danser och deras regler.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.

Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa åk 2 VT18
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback