Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Ekologiskt dilemma

Kollaskolan 6-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 29 maj 2018

Det här arbetsområdet handlar om ekologi, om samspelet i naturen och att allt hänger samman.

Du ska  fördjupa dig i ett ekologiskt dilemma eller ämne, ta ställning och samla argument för eller emot. 

Mål

*Ha insikt om att allt i naturen hänger ihop.

*Förstå att energin flödar i ekosystemet, ämnena ingår i kretslopp. 

*Kunna delta och argumentera i debatten kring ett givet ekologiskt dilemma. 

 

Arbetssätt

Vara med i en diskussion/debatt kring ett givet ekologiskt dilemma där du  (och en elev till) samlat och förberett argument. Diskussionen/Debatten filmas vid redovisningstillfället som är på lab.lektionen i vecka 22.

De dilemman du kan välja mellan är:

- "Hotad pollinering" (sid 70-71 i boken eller 50-51 i Lightboken)

- "Vargdebatten" (sid 140-141 i boken eller 90-91 i Lightboken)

- "Tar fisken slut?" (sid 178-179 i boken eller 114-115 i Lightboken)

 

Filmtips om "Att föra en diskussion framåt"

https://urskola.se/Produkter/189483-Forsta-kunskapskraven-Att-fora-en-diskussion-framat

 

Bedömning

Bedömning i bedömningsmatris på de punkter som ska redovisas.

 

Styrdokument och kunskapskrav:

Övergripande mål och riktlinjer

Beskriver undervisningens inriktning - citat från Lgr-11 kap 2

Se matris.


Läroplanskopplingar

kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,

kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,

kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande, och

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Matriser i planeringen
Matris Debatt Ekologi
Uppgifter
Frågorna till diskussionen
Debatt i Biologi
Debatt i Biologi
Debatt i Biologi
Ej namngiven
Frågorna som även finns i Biologiboken

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback