Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

7 - 9

Tema kärlek år 8 - gemensam läsning

von Bahrs skola, Uppsala · Senast uppdaterad: 2 maj 2018

Kära elev i 8c/8d! Terminsslut närmar sig, nu ska vi samtala, skriva och gestalta utifrån läsningen av en charmig bok i litet format: ”1,2,3,4,5,6 – den första gång jag såg dig” av Katarina Kuick”. Temat är kärlek, och ni arbetar ju redan i biologin med sex och samlevnadsavsnittet.

Vad krävs av dig under arbetet?

Vi läser boken gemensamt i klassrummet och du kommer under läsningen av boken få stanna upp och reflektera kring det du läser. Det är viktigt att du skriva ner dina tankar och svar. Dessa ska du lämna in till mig efter avslutad läsning.

 

Bedömning

Det som bedöms är din läsförståelse, hur väl du analyserar, samtalar och diskuterar. Tänk alltså på att utveckla dina skrivuppgifter och att utveckla dina inlägg muntligt. Det gör du genom att motivera varför du tolkar texten på ett visst sätt eller förklara varför du tycker som du gör, samt genom att redogöra för exempel från texten som styrker dina resonemang. Du behöver alltså vara aktiv. 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Läsning och läsförståelse
Uppgifter
Recension
Bokuppgifter - under läsningen