Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

6

Anpassningar i naturen åk6 vt 2018

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 3 maj 2018

Varför flyttar bara vissa fåglar på hösten och återvänder på våren? Hur kan det finnas liv i öknen? Hur tar sig djuren fram i den täta regnskogen? Hur påverkar vi människor naturen?

Mål

Vi ska försöka förstå varför det finns så stor variation av av växter och djur och varför det är så viktigt att vi tar hand om vår natur

Arbetets innehåll

Under avsnittet ska du ta reda på vad som kännetecknar de olika naturtyperna. Du ska också titta på hur växter och djur har anpassat sig för att klara av att leva under de olika förhållanden som råder där, hur de hittar föda och klarar sig från fiender.

Du ska också titta på näringskedjor i de olika naturtyperna.

Vi ska också fundera över hur vi människor påverkar naturen för att tillfredsställa våra behov och hur vi kan skydda vår natur.

Arbetssätt och redovisningsform

Vi kommer att arbeta med området genom lärarledda, genomgångar och filmer, övningar och ett större skriftligt arbete som ska redovisas muntligt inför klassen.

Lärobok- Gleerups Biologi 4-6

Länkar:

Ekologi

En populations utveckling

Olika livsmiljöer

Växters och djurs anpassningar till olika livsmiljöer

Visa din kunskap - Bedömning

Du kommer att få visa dina kunskaper muntligt under lektionerna. 

Du kommer att arbeta med en skriftlig bedömningsuppgift där du får tillämpa dina kunskaper.

Du kommer att få presentera ditt arbete muntligt.

Reflektion

Hur kan det vara så stor variation av växter och djur?

Varför är vissa arter hotade? Förklara. Ge exempel.

Hur kan du hjälpa till att skydda naturen?


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen
Anpassningar i naturen åk6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter