Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Etik och moral - vad är rätt och vad är fel? Vt-18

Tunaskolan, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Hur vet vi vad som är rätt och fel? Hur tar vi ställning till vad som är rätt och fel? Vilka konsekvenser får de val vi gör? Många frågor, minst lika många svar. I det här arbetsområdet fördjupar vi oss i moraliska dilemman, etiska konflikter och frågor om vad som egentligen är gott och ont.

Mål

Arbetsområdet syftar till att vi ska lära känna oss själva, varandra och världen lite bättre. Målet är att du ska kunna:

 • Fundera kring och formulera tankar om saker som rör rätt och fel, gott och ont.
 • Ta ställning i olika moraliska frågor och dilemman.
 • Kunna uttrycka dina åsikter om dig själv och den värld vi lever i.
 • Förklara olika sätt att se på etiska frågor utifrån de modeller vi lär oss.
 • Förstå vilka möjliga konsekvenser våra val kan få.
 • Lära dig använda etiska begrepp såsom rätt och orätt, jämlikhet, etik, moral, värdering, ansvar, frihet, dygd, rättvisa, samvete, ärlighet och egoism.

Arbetssätt och redovisning

Detta arbetsområde är främst muntligt. Vi kommer att se film och filmklipp som vi diskuterar tillsammans. I diskussionerna bidrar du med tankar och åsikter. Vi gör värderingsövningar där du tar ställning till olika moraliska dilemman och förklarar dina tankar och åsikter.

Vi kommer att utveckla förmågan till etisk argumentation genom kunskaper om olika etiska begrepp och etiska modeller. I era basgrupper diskuterar ni dilemman och gör småuppgifter som ni hjälps åt att lösa.

Arbetsområdet innehåller:

 • Värderingsövningar
 • Diskussioner om etiska dilemman med hjälp av etiska modeller
 • Filmer från UR: "Om det var du" som tar upp etiska dilemman och diskussioner i basgrupp
 • Övningar i grupp och enskilt
 • avslutande test (muntligt + skriftligt)

 Du visar dina kunskaper muntligt under lektionerna samt i slutuppgiften där du ska resonera och argumentera med hjälp av de etiska modellerna kring ett etiskt dilemma.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • förstå och förklara etiska begrepp
 • resonera och reflektera runt olika etiska dilemman ur olika perspektiv med hjälp av de etiska modellerna 
 • ta ställning, argumentera och motivera sitt ställningstagande.

Bedömning sker

muntligt i samband med diskussioner i klassen/basgruppen samt ett skriftligt test

 

Se matris nedan.

Reflektion och utvärdering

 1. Var det svårt eller lätt att ta ställning och uttrycka ståndpunkter i grupp och helklass? Motivera!
 2. Vad tycker du om arbetsområdet som helhet? (Vad har varit bra/mindre bra?)
 3. Vilken form av redovisning tyckte du mest om, den muntliga eller skriftliga? Motivera svaret. 

Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

respekterar andra människors egenvärde,

reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.

Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.

Matriser i planeringen
Etik och moral
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback