Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3)

·

Årskurs:

F - 3

Grodans livscykel F-3

Garnvindeskolan, Ale · Senast uppdaterad: 4 maj 2018

Hur blir grodan en fullvuxen groda? Det kommer vi att lära oss i temat om grodans livscykel. Genom undervisningen ska eleverna lära sig fakta om grodor och ett mål är att kunna beskriva grodans olika stadier från grodyngel till fullvuxen groda.

Undervisning

 

Du kommer att få lära dig fakta om grodor genom att: 

 • titta på grodor
 • titta på film 
 • läsa enkel faktatext om grodor 
 • lära dig ämnesspecifika ord om grodor. 
 • dokumentera grodans livscykel i en grodbläddra.

 

Bedömning- vad och hur

 

Det här bedöms:

 • din förmåga att aktivt delta i diskussioner och samtal.
 • din förmåga att beskriva grodans livscykel och använda passande ord.
 • din förmåga att förklara skillnaden mellan groda, padda och salamander.
 • din förmåga att skriva en enkel faktatext om grodans livscykel.

 

Bedömning sker genom:

 • samtal
 • observation
 • dokumentation i form av grodbäddra:
 • l

 

 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.

Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter