Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7

Biologi VT-18 Växter

Almåsskolan, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Vi lär oss om växter, fotosyntes, cellandning, pollinering, befruktning, bakterier, arkéer och virus.

Mål

När du har arbetat med detta avsnitt kan du

 • att växter har klorofyll och fotosyntes
 • växtens olika delar och deras uppgift
 • att växter delas in i två stora grupper - sporväxter och fröväxter
 • vad som menas med pollinering och hur pollinering kan gå till
 • ge några exempel på hur växter sprider sina frön
 • algernas stora betydelse som föda och syreproducent
 • vad plankton är och kan också ge något exempel på plankton
 • att bakterier och arkéer är mycket små encelliga organismer som saknar cellkärna och kan föröka sig genom delning
 • att blågröna bakterier har klorofyll och fotosyntes
 • att virus är parasiter och sprider smittoämnen som kan ge allvarliga sjukdomar

Arbetsgång

Lärarledda genomgångar och gemensamma diskussioner.
Egen textbearbetning, träna på att använda de nya kunskaperna i biologi genom att skriva längre och mer utvecklade texter och att då använda sig av de nya begrepp man lärt sig. Svara på instuderingsfrågor och vi ser filmer.

 

Arbetsmaterial

Växtens delar och funktion (arbetsblad + bok*)

Fotosyntes (ett häfte+ bok*)

Cellandning ( anteckningar + bok*)

Pollinering/Befruktning ( bok*, film och arbetsblad)

Alger ( arbetsblad + bok*)

Bakterier (arbetsblad + bok*)

*Biologibok sid 64 - 75, 79-86, sid 89 - 90 

 


Avslutande test där du ska använda dina kunskaper i biologi för att ta ställning och förklara varför. Testet består av 2-3 frågor, en fråga handlar om att ta ställning för /emot något och att kunna motivera, argumentera  för sin ståndpunkt med hjälp av sina biologikunskaper.  En annan kan vara en litet problem som man ska lösa med hjälp av sina nya biologikunskaper. Det är alltså inga rena kunskapsfrågor , utan kräver mer att man kan använda sina kunskaper.

Bedömning

 • Din förmåga att följa, förstå och delta i naturvetenskapliga samtal och diskussioner
 • Din förmåga att motivera ställningstaganden med hjälp av begrepp, modeller och teorier från biologin.
 • Dina faktakunskaper och hur du tillämpar dessa, både i skriftlig och muntlig form.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Matriser i planeringen
Biologi Växter
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter