Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

7

Fg Sv Ett läsprojekt - Äventyrsveckan

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Klassen som Amanda och Philip går i ska åka på klassresa. En resa Amanda inte ser fram emot eftersom hon inte har någon riktig vän i klassen. Värst av alla är Philip som säger drypande beskheter med ett leende. Vid en forsränningsolycka hamnar Amanda och Philip ensamma i vildmarken...

Arbetsområde:

Vi läser Äventyrsveckan och besvarar frågor efterhand. Frågorna handlar om det vi läst. Vi kommer också ha diskussioner i helklass och i grupper där var och en ska ta ställning, tycka till och resonera om olika skeenden.  

Du kommer också att få lära dig att läsa och skriva olika sorters texter t ex  resonerande text, tidningsartikel och recension. 

Så här ska vi arbeta:

  • Var och en läser "Äventyrsveckan".
  • Besvarar frågor och arbetar med givna uppgifter efterhand.
  • Diskuterar tillsammans det vi läst.

Bedömning:

* Hur du läser och besvarar frågor till boken. 

* Ditt deltagande vid diskussioner. 

 

.


Läroplanskopplingar

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsakfungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.

Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Matriser i planeringen
NF Kunskapstabell Svenska 7-9
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback