Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Moderna språk - språkval

·

Årskurs:

8

Spanska 8 - Cuatro países vt-18

Söderskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Spansktalande länder

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor i några spansktalande länder.
Du kommer öva på att uttrycka dig muntligt om livsvillkor på spanska och du ska kunna några olika fakta om länderna vi arbetar med samt jämföra länderna med varandra.

Du ska fokusera på uttal och intonation.

 

Bedömning - vad och hur

Du kommer muntligt få berätta om Ecuador, Peru och Cuba utifrån de texter vi arbetat med.
Om du hinner väljer du ett eget spansktalande land att fördjupa dig om.

Jag bedömer dina kunskaper om länderna samt hur du uttrycker dig på spanska om länderna och då lyssnar jag på uttal, intonation och grammatisk struktur.

Detta får du redovisa muntligt på valfritt sätt. Exempel som vi pratat om i klassen är att göra key note, film, ett nyhets- eller reseprogram eller bara berätta om landet.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer läsa och jobba mycket med texter om Ecuador, Peru och Cuba. Varje lektion startar vi med att muntligt repetera och återberätta vad texterna handlar om. Du kommer jobba med läs- och textförståelse och få frågor på texten för att träna på att uttrycka dig.
Din egen fördjupning om ett spansktalande land får du själv lägga upp en planering för och redovisa muntligt på valfritt sätt för klassen.

Du kommer ha glosor i läxa för att utöka dit ordförråd. Förhör på torsdagar. 


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.

Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.

Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.

Olika sätt att söka och välja texter och talat språk från Internet och andra medier.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.

Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.

Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.

Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback