Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska

·

Årskurs:

1

Tema Sagomattan

Byskolan F-3 (nedlagd), Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 7 maj 2018

Under vårt sagotema kommer du att få lära dig hur en berättande text ser ut och hur en saga är uppbyggd. Vi kommer ta hjälp av Sagomattan och bli sagostjärnor.

Syfte/n för arbetsområdet eller ämnet:

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva.

 

 

Undervisningens innehåll: Vad?

 

 • Vi kommer att tillsammans titta på Sagomattan som är ett material från barnkanalen
 • Vi kommer utgå från en strukturerad mall och gå igenom rubrikerna, huvudperson, problem, hjälpreda, lösning och slut
 • Vi kommer skriva egna sagor två och två i appen NE Berätta
 • Vi kommer tillverka tittskåp som inspirerats av våra skrivna sagor
 • Vi kommer träna på att skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut

 

 

Undervisningens innehåll: Hur?

Du kommer att:

 • arbeta både enskilt och i grupp.
 • använda dig att olika lässtrategier för att förstå sagorna; t ex tänka högt, leta svåra ord, vad kommer att hända sen osv.
 • skapa; måla rita, klippa, klistra
 • skriva både för hand och på ipad
 • använda dig av tydlig mall för att förstå strukturens uppbyggnad

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • skriva sagor med en röd tråd; tydlig början, handling och slut.
 • ha stor bokstav och punkt på rätt ställe.
 • lämna mellanrum mellan orden.
 • rita passande bilder till dina texter

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.

Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.

I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter