Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

Etik och moral

Holstagårdsskolan, Helsingborg · Senast uppdaterad: 31 maj 2018

Vi har en mängd regler och normer i vårt samhälle, behövs verkligen dessa? Vilka är dessa och vad händer om vi bryter mot normer och regler? Människor har i viss mån olika inre kompasser om vad som är rätt och orätt, rättvist och orättvist. Hur skiljer vi oss åt ? Detta och en hel del annat ska vi arbeta med inom detta projekt.

Målet med arbetsområdet är att...

utveckla din

begreppsliga förmåga

  • att förstå och använda begrepp inom  religionämnet

kommunikativa förmåga

  • att uttrycka din åsikt om olika etiska och moraliska händelser
  • att resonera om och argumentera om etiska frågor och fall.

analysförmåga

  • att kunna jämföra och förklara skillnader och likheter mellan olika religioner vad gäller etiska levnadsregler.

utveckla dina kunskaper om 

        Olika etiska regler och att kunna resonera och argumentera om etiska dilemman eller frågor.

        De mänskliga rättigheterna.

Arbetsområdet

Du kommer att  få tänka till kring olika situationer där du ska ta ställning och uttrycka din åsikt. 

Centrala begrepp 

Rätt och orätt, orättvist och rättvist, jämlikhet, jämställdhet, ansvar, empati, kränkning,solidaritet, okränkbarhet och integritet.

 

Arbetssätt

  • lärarledda genomgångar och diskussioner
  • läsa olika texter tillsammans och enskilt
  • grupp- eller pardiskussioner om etik och moral 

Detta kommer att bedömas...

Den 5/6 kommer du i en skriftlig examination få visa 

din förmåga att 

  • förstå och använda etiska begrepp
  • uttrycka din åsikt och motivera denna om olika moraliska situationer 

Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och

Några etiska begrepp, till exempel rätt och orätt, jämlikhet och solidaritet.

Vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet, sexuell läggning samt utanförskap och kränkning.

Eleven kan föra välutvecklade resonemang om vardagliga moraliska frågor och vad det kan innebära att göra gott.

Eleven gör då reflektioner som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det och använder några etiska begrepp på ett väl funge­rande sätt.

Matriser i planeringen
Etik och moral åk 4 religion
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback