Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Biologi

·

Årskurs:

7 - 9

Bi// Läran om livet! ( år7, v.19-v.23)

Älvsåkersskolan 4-9, Kungsbacka Förskola & Grundskola - slutgallrad · Senast uppdaterad: 30 maj 2018

Här kommer vi att repetera och gå igenom ett område i biologi som handlar om ..... Du kommer att varva praktiskt arbete med teoretiskt arbete för att få chans att upptäcka, undersöka, ställa frågor, diskutera, formulera dig och jämföra med teorin (vad säger forskare?). Dina kunskaper om området ska du sedan få chans att använda i olika sammanhang, till exempel i en gruppuppgif, muntliga uppgifter och paruppgifter.

Inledning

 

 

 

Den här planeringen handlar om biologin, läran om livet. På vilka sätt tror du att ditt liv hade varit annorlunda om det inte hade bedrivits någon biologisk forskning under de senaste 100 åren?

 

Det finns egenskaper som är gemensamma för alla levande varelser på jorden. Andra egenskaper är specifika för vissa grupper av organismer.

 

 Bildresultat för nyckelpiga

 

Vilka likheter och olikheter finns till

 

exempel mellan dig och en nyckelpiga?

 

 

 

 

Syfte

Målet med området är att du kan;

 

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

 

 

  • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet. 

 

  • genomföra systematiska undersökningar i biologi

 

  • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Metod

Du kommer att varva praktiskt arbete med teoretiskt arbete för att få chans att upptäcka, undersöka, ställa frågor,  diskutera, formulera dig och jämföra med teorin (vad säger forskare?). Dina kunskaper om området ska du sedan få chans att använda i olika sammanhang.

Du visar dina kunskaper under

 

 

 v.19 Uppstart PP /

Tisdag

☐ GG: planering, repetition organismernas rike och djurriket.

Onsdag:

☐ GG: gruppuppgift

    Enskilt arbete: bearbeta text och arbeta med frågor.

 

 v.20 

Tisdag:

☐ .Enskilt arbete: bearbeta text och arbeta med frågor.

Onsdag:

 ☐ Praktisk uppgift/ fältuppgift.

 

 v.21

Tisdag:

☐ Gör klart enskilt arbete, deadline grupparbete.

 Onsdag:

☐ Gör klart enskilt arbete

Inlämning grupparbete: maila keynote/powerpiont till Hanna.

 

 v.22  

Tisdag:

☐ Redovisning-  gruppuppgift.

 Onsdag:

 ☐ Bingo om djurriket - indelning av djur...

 v.23 

Tisdag:

☐ Utvärdering/ sammanfattning av termin./ Kahoot

☐   Onsdag - 6 juni  Nationaldag - lediga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,

genomföra systematiska undersökningar i biologi, och

använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.

Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.

Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
Inlämning- Begrepp och frågor (enskilt arbete)
Inlämning: Begrepp och uppgifter (Enskilt arbete)
Inlämning enskild uppgift
Inlämning - begrepp och uppgifter (enskilt arbete

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback