Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8

Planering Kapitel 4 Samband och förändring (8) NOH03C

Nolhagaskolan, Alingsås · Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Intresset för att studera geometriska figurer har sysselsatt matema- tiker i alla tider. De flesta geometriska begrepp som vi använder i dag definierades för över 2 000 år sedan i Euklides verk Elementa. Idag används kunskapen om geometriska former inom många yrkes- områden. Arkitekter använder kunskapen när de planerar husbyggen och nya bostadsområden. Inom industrin är geometri viktig för att till exempel tillverka lämpliga förpackningar som ska innehålla en viss volym. I det här avsnittet får du lära dig mer om två- och tredimensionella for- mer och hur geometriska formler används för att lösa problem.

Arbetsområde:

Att kunna förstå och använda modeller för samband och förändring är
viktigt för att ta del av och förstå till exempel ekonomi och naturveten-
skap, men också för att kunna delta i samhällsdebatten och vardagliga
diskussioner. Du har nytta av dessa kunskaper för att fatta bra beslut
när du tecknar mobilabonnemang eller tar ett lån på banken. Kunskap
om vad som påverkar en situation eller vad som driver en förändring är
avgörande för att vi som konsumenter ska kunna göra kloka val.
I det här kapitlet kommer du att arbeta med matematiska samband,
beräkna, beskriva och tolka förändringar.

 
Konkreta mål:
När vi är klara med detta arbetsområde kunna använda dig av procent, beräkna förändringar med hjälp av förändringsfaktor. Du ska förstå va en funktion är och och kunna använda dig av räta linjens ekvation för att undersöka förändringar, förändringstakt och andra samband.
 

Bedömning:
Jag kommer bedöma din förmåga att:
- använda begreppen på ett fungerande sätt och rita koordinatsystem med korrekta grafer
- använda dig av begrepp och metoder för att göra beräkningar i olika vardagssituationer, t ex proportionaliteter
- lösa problem där du använder dig av samband och funktioner, t ex med hjälp av ett koordinatsystem eller räta linjens ekvation
- göra redovisningar, som tydligt visar hur du har resonerat och beräknat (dvs som innehåller ledtexter och som är tecknade)

 

Undervisning:
Vi kommer att ha många genomgångar med de nya begreppen och metoderna, så att du ska hinna bli säker. Vi använder oss av övningsblad
och digitala övningar, för träna upp förmågan ordentligt och några gruppuppgifter, så att vi får öva på att föra resonemang,

Viktiga begrepp:

Andelen

Delen

Det hela

Procent

Promille

Förändringsfaktor

Ränta

Procentenhet

Koordinatsystem

x-axel

x-koordinat

y-axel

y-koordinat

Origo

Punktdiagram

Graf

Jämförpris

Proportionalitet

Linjära samband

Formel för Räta linjens  ekvation


Viktiga metoder:

Beräkna andelen, delen och det hela i både procent och promille

Göra beräkningar med förändringsfaktor

Rita koordinatsystem och markera punkter, även utifrån en värdetabell

Göra beräkningar med hjälp av proportionaliteter och jämförpris

Använda räta linjens ekvation för beräkningar av linjära samband

Skriva formeln för räta linjen när man ser en graf eller beskrivning med ord

Uppgifter att arbeta med:

Avsnitt

Sida

Uppgift

Kommentar

Övningsblad 4.1A

     

4.1

135 - 136

1 - 15

Grundläggande nivå

 

136

16 - 24

Lite högre nivå

 

136

25 - 28

För den som vill högre

Övningsblad 4.2

     

4.2

140

1 - 10

Grundläggande nivå

 

140 - 141

11 - 16

Lite högre nivå

 

141

17 - 21

För den som vill högre

4.3

143 - 144

1 – 6

Grundläggande nivå

 

144

7 - 10

Lite högre nivå

 

144

17 - 20

För den som vill högre

4.4

145 - 146

1 - 5

Grundläggande

 

146

6 - 9

Lite högre nivå

 

146

10 - 12

För den som vill högre

Övningsblad 4.5

     

4.5

149 - 150

1 - 6

Grundläggande

 

150

7 - 10

Lite högre nivå

 

150

11 - 13

För den som vill högre

4.6

152 - 153

1 – 3

Grundläggande

 

153 - 154

4 - 10

Lite högre nivå

 

154

11 - 13

För den som vill högre

4.7

157 - 158

1 - 8

Grundläggande

 

158 - 159

9 - 15

Lite högre nivå

 

159

16 - 20

För den som vill högre

Övningsblad 4.7A

     

Övningsblad 4.7B

     

4.8

162 - 163

1 - 4

Grundläggande

 

163

5 - 7

Lite högre nivå

 

163

8

För den som vill högre

Övningsblad 4.8

     


Hemuppgifter:

v. 20 Övningsblad 4.5 Koordinatsystem
v. 21 Övningsblad 4.7A  Jämförpriser


Läroplanskopplingar

Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback