Skolbanken Logo
Skolbanken

De fem största världsreligionerna

Elinebergsskolans anpassade grundskola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Vi ska läsa om de fem stora världsreligionerna, Kristendomen, Judendomen, Islam, Buddismen och Hinduism. I de olika religionerna finns det sådant som är speciellt viktigt. I varje religion finns det heliga platser och symboler. Vi ska jämföra och se likheter och olikheter mellan religionerna.

Mål med undervisningen

Målet är att du ska vara delaktig och lära dig något om kristendom, judendom, islam, buddism och hinduism.

Du ska känna igen de olika symbolerna för respektive religion samt något som är viktigt för varje religion.

Du ska genom att se på film och vara delaktig i samtal få en upplevelse om hur en person som är troende enligt de olika religionerna lever och tänker.

Du ska reflektera över likheter och olikheter i de olika religionerna.

Det här ska vi göra

 

  • Se på film om de olika religionerna
  • Läsa texter och samtala kring de olika religionerna.
  • Skriva om och kunna berätta något om religionernas levnadsregler, ritualer och symboler.

Det här kommer bedömas

 

  • Att du kan berätta något om religionernas symboler, högtider och riter.
  • Att du kan berätta något om Kristendom, Islam, Judendom, Buddism och Hinduism.
  • Att du kan jämföra likheter och olikheter i de olika religionerna.

Kopplingar till läroplan

·      

Att leva tillsammans Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

·     

Att leva tillsammans Hur livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i olika religioner och andra livsåskådningar.

·     

Att leva i världen Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom buddism och hinduism.

·     

 

Ämnesspecifika begrepp Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor och utvärdera arbetsprocesser.

 

Kopplingar till det centrala innehållet

·        Kommunikation i olika sammanhang och miljöer, till exempel under rasten, i affären eller genom digitala kommunikationsverktyg.

·        Förstå några religiöst motiverade levnadsregler och berättelser från kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism.

·        Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.

·        Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Några kristna högtider och några av de vanligaste psalmerna.

 

·        Religiöst motiverade levnadsregler, ritualer, högtider, symboler och berättelser inom kristendom, judendom och islam.

 

Genom undervisningen i de samhällsorienterande ämnena ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • jämföra och reflektera över kristendomen, andra religioner och andra livsåskådningar,
  • jämföra och reflektera över olika geografiska förhållanden, platser, religioner och levnadsvillkor,
  • söka granska och värdera information från olika källor och göra egna överväganden.

 

  Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3
Religionens betydelse i Sverige
 
Du kan **medverka** i att jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt jämföra och beskriva religionens betydelse i Sverige från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.
Världsreligioner
 
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner **bidrar** Du till resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för Du **enkla** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Vid jämförelser mellan kristendomen och några andra världsreligioner för Du **välutvecklade** resonemang om heliga platser, ritualer och levnadsregler och ger exempel på likheter och olikheter.
Livsfrågor och livsåskådningar
 
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att **bidra** till att framföra och bemöta åsikter samt resonera om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **delvis fungerande** sätt och föra **enkla** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.
Du kan samtala om olika livsfrågor genom att framföra och bemöta åsikter på ett **väl fungerande** sätt och föra **välutvecklade** resonemang om vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback