Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap

·

Årskurs:

4 - 5

Religion och samhälle: Kristendomen då och nu

Kristdalaskolan, Oskarshamn · Senast uppdaterad: 8 maj 2018

Vad är egentligen religion? Många människor säger att de inte är religiösa, men de allra flesta funderar ändå runt livets stora frågor som t ex Vad händer efter döden? Finns det något gudomligt? I det här arbetsområdet ska vi utforska detta lite mer genom att utgå från religionen vi har i Sverige dvs kristendomen.

Kursplan i ämnet

Ur syftet:

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar.

Ur centralt innehåll:

Konkretiserade mål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

  • redogöra för några kristna ceremonier bl a dop, konfirmation, bröllop, begravning
  • redogöra för några kristna högtider och varför de firas
  • göra jämförelser mellan kyrkans roll i vårt samhälle förr och nu och resonera och diskutera kring hur människors syn på kyrkan har ändrats med tiden. 
  • begrepp i religion som hör till arbetsområdet

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att utgå från fakta i läroböcker där vi läser och diskuterar innehållet. 

Du kommer att få lyssna och lära dig av gemensamma genomgångar och även ta del av kamraters tankar och åsikter. Vi ser filmer och tränar på att ta ut viktig fakta från såväl texter som filmer, anteckna stödord och återberätta fakta med sammanhang.

Visa vad du lärt dig

Bedömningen kommer att ske fortlöpande under arbetets gång. Jag kommer att bedöma din förmåga att delta i gemensamma diskussioner. Dessutom får du diagnostiska uppgifter under arbetets gång som du besvarar/tar ställning till. 

Tidsram

Arbetet beräknas att fortgå under sex-sju veckor.

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris.


Läroplanskopplingar

kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,

Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.

Matriser i planeringen
Religion och samhälle
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback