Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Lika olika med kanel och Kanin

Sörgården, Örebro · Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Jag och min kropp med Kanel och Kanin. Syftet är att barnen på ett glädjefullt sätt ska få syn på sin kropp och dess möjligheter.

Varför har vi valt detta område?

Vi ser att barnens intressen just nu är att försöka behärska sin kropp. De utvecklar sin motorik och övar på sin språkliga förmåga. Vi har valt att fördjupa dessa områden med hjälp av Kanel och Kanin boken. Boken innehåller små dikter om olika kroppsdelar. Bokens innehåll kopplas till barnens vardag och utvecklar deras språk och motorik. Vi vill att barnen på ett glädjefullt sätt ska få syn på sin kropp och dess möjligheter.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Genom att introducera Kanel och Kaninboken av Ulf Stark och Charlotte Ramel ger vi barnen en ingång till att få syn på kroppen på ett nytt sätt. Vi vill att boken ska stimulera barnens språkutveckling, få upptäcka sina olika kroppsdelar på ett lekfullt sätt, tillsammans med Kanel och Kanin. De ska få måla av sin kropp, hand, fot och jämföra storlek, form mm. Vi  vill att de ska få känna på olika material,vatten, deg, sand, färg mm och uppmärksamma dem på att de kan använda sin kropp till att göra olika mönster och avtryck. Med hjälp av projektorn vill vi att barnen ska få uppleva, musik och film som stimulerar barnen till rörelse.

Vilken metod ska vi ha?

Vårt tema ska genomsyra vardagens aktiviteter. Under samlingen läser vi boken om Kanel och Kanin, sjunger och pratar om kroppen. När vi har ute- och inne lek så ger vi barnen möjligheter till att få utveckla sin motorik och att få uppleva olika material med kroppen. Pedagogerna använder sig av ett omväxlande språk och för in temat på ett tydligt sätt för barnen tex genom att få trycka sina händer i olika material som sand,vatten, färg, deg osv. Onsdagar och torsdagar är våra tema dagar, då vi planerar in korta aktiviteter utifrån temat. Alla barn deltar efter egen förmåga och intresse.

Hur ska vi dokumentera?

Vårdnadshavare delges den pedagogiskaplaneringen via Unikum. Pedagogerna dokumenterar temat genom att bilder och reflektioner sätts upp på dokumentationsväggen inne på Fjärilen och på Unikums blogg.                                                                                                                                                                                 


Läroplanskopplingar

utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,

utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,

utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,

utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,

utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,

stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,

ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

ge barn möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankegångar med hjälp av ord, konkret material och bild samt estetiska och andra uttrycksformer,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback