Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

VÅRVÅR02

Vård & omsorg vid sjukdomar i rörelseorganen

Campus Futura VUX, Tanum · Senast uppdaterad: 8 maj 2018

I detta område skall vi få kunskap i vård & omsorg vid sjukdomar i rörelseorganen.

Mål 
I detta område skall vi få kunskap i vård & omsorg vid sjukdomar i rörelseorganen. 

 

Undervisning 
Undervisningen sker mestadels på eget ansvar men kommer även att tas upp kort på lektionstid

 

Bedömning 
Bedömningen sker på studieuppgifter


Läroplanskopplingar

Vård och omsorg vid vanliga sjukdomar.

Observation, behandlingar, kontroller och provtagning.

Matriser i planeringen
Vård- & omsorgsarbete 2
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter