Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

3

Kristendom, Judendom och Islam

Blötbergets skola, Ludvika · Senast uppdaterad: 4 juni 2018

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor. Lgr11

Vad vi ska lära oss:

  • om kristendomen, judendomen och islam
  • om några platser för religionsutövning
  • om högtider och symboler
  • om någon central berättelse samt om heliga skrifter

 

Hur vi ska lära oss:

Vi ska lära oss detta genom:

  • samtal och diskussioner om de tre ovanstående världsreligionerna
  • att läsa texter och svara på frågor
  • se på filmer

Vad kommer att bedömas:

Vi kommer att bedöma din förmåga att delta aktivt under genomgångar, diskussioner och övriga arbetsmoment.

 

Hur du får visa vad du kan:

Du får visa dina kunskaper genom:

  • arbetsblad, texter och annat material som behandlar ämnet
  • samtala och svara på frågor om ovanstående

Lgr 11:


Läroplanskopplingar

analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen.

Eleven återger delar av innehållet i några berättelser ur Bibeln, samt i berättelser om gudar och hjältar i olika myter.

Matriser i planeringen
SO åk 1 - 6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback