Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla årskurser

Gör en podcast om digital teknik

Fäladsgården, Lunds för- och grundskolor · Senast uppdaterad: 16 maj 2018

Alla talar om digital teknik! Vad är detta egentligen? Hur kommer detta att påverka vårt samhälle i framtiden? Hur påverkar det oss människor? Varför är det viktigt att kunna programmera? Behöver alla kunna detta?

 

Syfte: Du ska bli bättre på att söka och värdera källor. samt formulera dig i tal och skrift. Du ska öva på att följa en röd tråd, lyssna på andra och ställa följdfrågor.

Ur centralt innehåll: Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.

Metod: Du ska först lyssna och analysera hur ett podcast/radioprogram är uppbyggt. En podcast är som ett radioprogram, bara att vem som helst kan skapa och sända en podcast. Du ska sedan läsa in dig på digital teknik i framtiden. Visst material ligger på programmeringssiten samt via material du får på lektionstid. Utifrån material ska du bygga upp ett filosofiskt resonemang kring hur detta påverkar vårt samhälle idag och i framtiden. Avslutningsvis ska ni göra en egen podcast i grupper om 2-3 personer. Ni kan välja om ni vill spela in på garageband eller Imovie Välj det verktyg du känner dig mest bekväm med. Tänk på att ni behöver skriva ett manus innan ni spelar in er podcast.

I inledningen ska ni presentera varandra och presentera ert ämne. I huvuddelen presenterar ni er tes, ställer frågor som ni har förberett och andra följdfrågor till varandra, som kommer upp under samtalet. Var noga med att ha en röd tråd. I avslutningen sammanfattar ni vad ni har kommit fram till.

Tid: Ert program ska vara mellan 7-10 minuter.

 

Bedömning: Du ska ha en tydlig inledning, huvuddel samt avslutning. Du ska visa att du kan följa en röd tråd, lyssna på andra och ställa följdfrågor i ditt podcast.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter