Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4

Demokrati eller diktatur

Regnbågsskolan F-6, Gullspång · Senast uppdaterad: 10 maj 2018

Vem ska bestämma i ett samhälle? Har du någon påverkan i skolan? Vad är demokrati? Vad är diktatur? Vilka är de största skillnaderna mellan dessa?

Vi ska läsa om våra grundlagar och vad de innebär i stort. Åsikts-, mötes-, tryck-, yttrande-, förenings- och religionsfrihet spelar stor roll i våra liv i vårt land. Har du använt dig av någon av dessa?

Orättvisor, förtryck, censur, åsiktsförtryck och skräckvälde mot fria val, majoritetsbeslut och allas lika värde. Det är skillnaden mellan diktatur och demokrati.


Läroplanskopplingar

kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,

visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och

öppet redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem,

har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Matriser i planeringen
Demokrati och diktatur
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter