Skolbanken Logo
Skolbanken

Projekt kroppen

Tranan, ULNA Förskolor · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Vår plan är att vi ska prata om kroppen och dess största organ, muskler och skelett, samt hur kroppen fungerar och reagerar.

MÅL

Huvudmålet är att öka barnens kunskap om kroppens funktion på ett roligt och lärorikt sätt.

Barnen ska få en förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Barnen ska få möjlighet att utveckla sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

BAKGRUND

Barnen har visat intresse genom att diskustera om hur kroppen fungerar och vad som finns inuti den. 

METOD - GENOMFÖRANDE

Tanken är att vi presenterar temat för barnen på en samling. Det är ett perfekt tillfälle för barnen att få vara med och samtala och komma med sina egna tankar och idéer. 

Vi tänkte kolla på de sex största organen, skelett och muskler, hur det fungerar och ser ut. Vi kommer använda oss av böcker, bilder och filmer för att lära oss. 

Barnen kommer sedan få göra en "kompis". De ska få diskutera vilka organ som behövs för att kompisens kroppen ska fungera. Även se på hur skelettet ser ut och musklerna och vart det sitter någonstans. 

DOKUMENTATION

Vi kommer att föra dokumentationer genom Unikum vid varje tillfälle vi arbetar med temat. 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Vi kommer föra en utvärdering under tiden vi arbetar med temat på Unikum genom bild och text. 

Vi reflekterar över processer som varit och tar reda på hur vi går vidare.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback