Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

6

Lag & rätt

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 23 maj 2018

Hur skulle det vara om vi inte hade några gemensamma lagar och regler i vårt samhälle? Tänk om någon fick syn på din nya cykel, tyckte att den var fin och helt enkelt bestämde sig för att ta den? Om vi människor ska kunna leva tillsammans måste vi ha lagar och regler för hur vi ska uppföra oss mot varandra. Lagar och regler är till för att hjälpa och skydda oss.

I detta arbetsområde kommer du ges möjlighet att lära dig:
- skillnader mellan regler och lagar och varför de finns.
- vad olika brott innebär (t.ex. häleri, skadegörelse och olaga intrång)
- tänkbara orsaker till att människor/ungdomar begår brott.
- vad som händer mellan brott och straff.
- varför samhället straffar brottslingar.
- olika straff/påföljder för människor som begått brott.
- konsekvenser av brottslighet för olika personer (t.ex. förövaren, brottsoffret och samhället).
- vad samhället kan göra för att minska ungdomsbrottsligheten.
- ämnesbegrepp, t.ex. brottsoffer, häleri, rättegång och åklagare.

Vi kommer att arbeta på följande sätt:
- läsa lärobokstexter.
- titta på filmer.
- diskutera i helklass och mindre grupper.
- lyfta och förklara ämnesbegrepp.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och

har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,

analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

Samhällets behov av lagstiftning, några olika lagar och påföljder samt kriminalitet och dess konsekvenser för individen, familjen och samhället.

Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.

Matriser i planeringen
Lag & rätt
Uppgifter
I en domstol
SH-prov

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback