Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7 - 9

Test VT åk 8 Speaking, Reading, Listening, Grammar

Domnarvets skola, Borlänge · Senast uppdaterad: 15 juni 2018

Arbetsområdet syftar till att testa elevens läsförståelse, hörförståelse, muntliga förmåga och grammatik i engelska.

Speaking

Elevens muntliga förmåga testas genom att i grupp med andra elever göra delar ur ett gammalt Nationellt prov från åk 9.

Reading

Elevens läsförståelse testas genom arbete med testerna Vocabulary, Planet Ark, Animals in danger, The fantastic . . .and Chit-chat
Maxpoäng: 51

Betygsgränser:
E= 16            
C= 35
A= 45

Listening

Eleven testar hörförståelse genom testerna English in Britain och Memories.
Maxpoäng = 24

Betygsgränser:
E= 8
C= 16
A= 22

Grammatik

Eleven visar sin förmåga att förstå språkliga och grammatiska strukturer.
Maxpoäng: 62
Betygsgränser:
E=20
C=43
A=56


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Matriser i planeringen
Listening, Reading, Grammar, Speaking
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback