Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

SO (år 1-3)

·

Årskurs:

1

Trafik åk 1

Schubergstorpsskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Det är viktigt att veta hur man rör sig säkert i trafiken och därför jobbar vi under några veckor med tema Trafik.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Bedömning - vad och hur

Du ska kunna visa hur man beter sig säkert i trafiken.

Du ska känna till hur en säker cykel är utrustad.

Du ska känna till vad några vägmärken betyder.

 

Undervisning och arbetsformer

Vi samtalar om säkra och farliga platser i trafiken. 

Vi tittar på några vägmärken och vad de betyder.

Vi tittar på en film om reflexer och pratar om nyttan av reflexer.

Vi tittar på hur en säker cykel ska se ut, och hur man ska cykla säkert.

Vi tränar på hur man ska gå över en gata, med eller utan övergångsställe.

 


Läroplanskopplingar

reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,

Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel frågor om trafik, energi och matvaror.

Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter