Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Geometri: vinklar, skala och symmetri, åk 5 vt 2018

Fjällbacka Skola, Tanum · Senast uppdaterad: 14 maj 2018

Viktiga matteord: rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, symmetriaxel, förstoring, förminskning, skala

Mål – Konkretiserade mål

När du har arbetat med detta område skall du:

 • veta att en rät vinkel är 90°, en spetsig vinkel mindre 90° och en trubbig vinkel större än 90°
 • veta hur många grader ett helt varv är.
 • kunna mäta och rita vinklar med gradskiva.
 • kunna räkna med vinkelsumma i en triangel.
 • kunna rita symmetriaxlar och symmetriska bilder.
 • kunna förklara rät vinkel, spetsig vinkel, trubbig vinkel, vinkelben, vinkelspets, vinkelsumma, symmetriaxel, förstoring, förminskning och skala.

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

 • Gemensamma och individuella genomgångar kring det aktuella området.
 • Enskilt och gemensamt arbete i ma-boken: Kap 2 och 10  Geometri.
 • Vardagliga undersökningar både enskilt och i grupp.
 • Praktiska uppgifter med att konstruera geometriska figurer.
 • Fördjupning och förstärkning av kunskaperna genom en eftermiddag med elevens val i matematik.

Arbetet beräknas hålla på i maj-juni

 

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till.

Du får visa dina kunskaper genom hur du:

 • aktivt deltar vid gemensamma diskussioner och genomgångar,  tex ger förslag och beskrivningar.
 • använder fungerande metoder och begrepp för att lösa problem kopplade till målen – enskilt och i grupp - skriftligt och muntligt.
 • varje vecka visar att du behärskar något av målen.

Se bedömningen i matrisen nedan.

 

 


Läroplanskopplingar

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Geometri, åk 5 vt 2018
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback