Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

8 - 9

Geometri

Britsarvsskolan, Falun · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

En kub med sidan 10 cm rymmer 1000 kubikcentimeter. En kub med sidan 10 dm rymmer 1000 liter.

Syfte

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • Välja och använda lämpliga matematisk metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
 • Föra och följa matematiska resonemang
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Kunskapsmål

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna 

 • Utföra beräkningar för omkrets och area  för olika geometriska figurer med lämpliga formler
 • Utföra beräkningar för volym  av olika geometriska figurer med lämpliga formler
 • Använda lämpliga enheter för omkrets, area och volym
 • Använda och förstå matematiska begrepp
 • Rita geometriska figurer
 • Jämföra egenskaper hos olika geometriska figurer
 • Värdera lösningsmetoder och föra matematiska resonemang

 

Begrepp

 • Omkrets
 • Area
 • Volym
 • Rektangel
 • Kvadrat
 • Parallellogram
 • Romb
 • Triangel - Rätvinklig/Liksidig/Likbent
 • Cirkel
 • Rätblock
 • Kub
 • Prisma
 • Pyramid
 • Cylinder
 • Kon
 • Klot
 • Diameter
 • Radie
 • Basyta
 • Mantelyta
 • Enheter - Längd/Area/Volym
 • Vinklar
 • Vinkelsumma

 

Arbetssätt

Genomgångar, gemensamma uppgifter, resonera och diskutera och eget arbete med träning och repetition

 

Bedömning

Bedömning av dina kunskaper i;

Begrepp - hur väl du förstår och använder rätt begrepp och ser samband mellan begrepp

Metod - hur väl du väljer och använder metoder

Problemlösning - hur väl du redovisar och löser problem

Redovisning, resonemang och uttrycksformer, både muntligt och skriftligt

 

Bedömningen grundar sig på

Gemensamma aktiviteter - ställa och besvara frågor, argumentera och resonera i samtal, föra och följa matematiska resonemang.

Muntliga och skriftliga resonemang

Diagnoser och prov.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback